OTHER WORK

                                                                   TV CREDIT TITLES


TVP
ORLIKI GOLA

Graphic frame created for Orliki Gola program. 
Frame comprises front credits, jingle, bottom panel, end credits. 

Oprawa graficzna przygotowana do programu ,,Orliki Gola''
W skład oprawy wchodzą: czołówka, jingle, belka, tyłówka.

Client/Klient: TVP
MEMENTO MORI

Graphic frame created for memento mori program. 
Frame comprises front credits, jingle, bottom panel, end credits. 

Oprawa graficzna przygotowana do programu ,,Memento Mori’’.
W skład oprawy wchodzą: czołówka, jingle, belka, tyłówka.

Client/Klient: SOS Music

TV BIZNES
POLISH MILLIONAIRES / POLSCY MILIONERZY

Graphic frame created for TV BUSINESS for a program about "Polish millionaires". 
Frame comprises front credits, jingle, information panel, bottom panel, end credits.

Oprawa graficzna przygotowana na zlecenie TV Biznes do programu o polskich milionerach.
W skład oprawy wchodzą: czołówka, jingle, plansze informacyjne, belka, tyłówka.

Client/Klient: TV Biznes
POLAND 2015+ / POLSKA 2015+

Graphic frame created for TV BUSINESS for "Poland 2015+" program. 
Frame comprises front credits, jingles, information panels, bottom panel, end credits.

Oprawa graficzna przygotowana na zlecenie TV Biznes do programu ,,Polska 2015+’’.
W skład oprawy wchodzą: czołówka, jingle, plansze informacyjne, belka, tyłówka.

Client/Klient: TV Biznes
STOCK EXCHANGE / GIEŁDA

Graphic frame created for TV BUSINESS for "Stock Exchange" program. 
Frame comprises front credits, jingles, information panels, bottom panel, end credits.

Oprawa graficzna przygotowana na zlecenie TV Biznes do programu ,,Giełda’’.
W skład oprawy wchodzą: czołówka, jingle, plansze informacyjne, belka, tyłówka.

Klient/Client: TV Biznes
BUSSINESS STUDIO / STUDIO BIZNES

Graphic frame created for TV BUSINESS for program "Business Studio". 
Frame comprises front credits, jingle, end credits.

Oprawa graficzna przygotowana na zlecenie TV Biznes do programu ,,Studio Biznes’’.
W skład oprawy wchodzą: czołówka, jingiel, belka, tyłówka.

Client/Klient: TV Biznes

TVP HISTORIA

HISTORICAL MAGAZINE PORTAL / PORTAL MAGAZYN HISTORYCZNY

Graphic frame created for Videre for a historical magazine “Portal”. Broadcast on TVP Historia Channel. 
Frame comprises front credits, jingle, panels, maps, bottom panels and end credits. 
Due to continuous cooperation it is our task to prepare maps and all kinds of animations for each new installment of the magazine.

Oprawa graficzna przygotowana na zlecenie Videre do magazynu historycznego ,,Portal’’. 
Emisja programu w TVP Historia. W skład oprawy wchodzą: czołówka, jingle, plansze, mapki, belki, tyłówka.
W związku ze stałą współpracą naszym zadaniem jest również przygotowanie mapek i różnego rodzaju animacji do kolejnych odcinków magazynu.

Client/Klient: Videre

TVP OLSZTYN

NEWS / INFORMACJE

Graphic framed prepared for TVP Olsztyn’s main news program. 
Frame comprises front credits, information panels, maps, bottom panels and end credits.

Oprawa graficzna przygotowana dla TVP Olsztyn do głównego programu informacyjnego. 
W skład oprawy wchodzą: czołówka, plansze informacyjne, mapki, belka, tyłówka.

Client/Klient: TVP Olsztyn
SPORTS / INFORMACJE SPORTOWE

Graphic frame prepared for TVP Olsztyn’s "Sports" segment. 
Frame comprises front credits, information panels, maps, bottom panels and end credits.

Oprawa graficzna przygotowana dla TVP Olsztyn do bloku programowego Informacji sportowych.
W skład oprawy wchodzą: czołówka, plansze informacyjne, mapki, belka, tyłówka.

Client/Klient: TVP Olsztyn
STATION CREDIT TITLES / CZOŁÓWKA STACJI

Graphic framed prepared for TVP Olsztyn.  
Frame comprises station’s front credits, jingle, information and bottom panels.

Oprawa graficzna przygotowana dla TVP Olsztyn.
W skład oprawy wchodzą: czołówki stacji, jingle reklama, plansze informacyjne, belki.

Client/Klient: TVP Olsztyn
WEATHER / POGODA

Graphic frame prepared for TVP Olsztyn’s "Weather" segment. 
Frame comprises front credits, panels, maps, bottom panels, panel elements and end credits.

Oprawa graficzna przygotowana dla TVP Olsztyn do bloku programowego Pogoda.
W skład oprawy wchodzą: czołówka, plansze, mapki, elementy plansz, belka, tyłówka.

Client/Klient:  TVP Olsztyn
PRESS / PRZEGLĄD PRASY

Graphic frame prepared for TVP Olsztyn for segment called "Press Review". 
Frame comprises front credits. 

Oprawa graficzna przygotowana dla TVP Olsztyn do bloku programowego przeglądu prasy.
W skład oprawy wchodzą: czołówka

Client/Klient: TVP Olsztyn
OPINIONS / OPINIE

Graphic frame prepared for TVP Olsztyn, program called "Opinions". 
Frame comprises front credits, panels, maps, bottom panels and end credits.

Oprawa graficzna przygotowana dla TVP Olsztyn do programu Opinie.
W skład oprawy wchodzą: czołówka, plansze, mapki, belka, tyłówka.

Client/Klient: TVP Olsztyn

TVP POZNAŃ

TELE COURIER / TELEKURIER

Graphic frame prepared for TVP Poznań for a news program called "Tele courier". 
Frame comprises front credits, jingle, panel, bottom panels and end credits.

Oprawa graficzna przygotowana na zlecenie TVP Poznań do programu informacyjnego ,,Telekurier’’.
W skład oprawy wchodzą: czołówka, jingiel, plansza, belka, tyłówka.

Client/Klient: TVP Poznań
SCHOOL FOR A PLUS / SZKOŁA NA 6

Graphic frame prepared for TVP Poznań for a cooking program called "School for a plus". 
Frame comprises front credits, information panel, bottom panel and end credits.

Oprawa graficzna przygotowana na zlecenie TVP Poznań do programu ,,Szkoła na 6’’.
W skład oprawy wchodzą: czołówka, jingle, plansze informacyjne, belka, tyłówka.

Client/Klient: TVP Poznań

WTK

PULSE OF THE DAY - INFORMATION / PULS DNIA

Graphic framed prepared for the main news program ordered by WTK. 
Frame comprises front credits, jingles, information panels, bottom panel and end credits.

Oprawa graficzna do głównego serwisu informacyjnego przygotowana na zlecenie Telewizji WTK.
W skład oprawy wchodzą: czołówka, jingle, plansze informacyjne, belka, tyłówka.

Client/Klient: Telewizja WTK
8TH DAY OF THE WEEK / 8 DZIEŃ TYGODNIA

Graphic frame prepared for "The 8th day of week" and ordered by WTK. 
Frame comprises front credits, jingles, bottom panel and end credits.

Oprawa graficzna przygotowana na zlecenie WTK do programu ,,8 dzień tygodnia’’.
W skład oprawy wchodzą: czołówka, jingle, belka, tyłówka.

Client/Klient: Telewizja WTK


                                                               AND MUCH MORE

                                                                     VIDEO CLIPS

TOMASZ BUDZYŃSKI
ANIELA MY ANGEL / ANIELO MÓJ ANIELE

Video clip produced for Tomasz Budzynski to the song "Aniela my angel".

Wideoklip zrealizowany dla Tomasza Budzyńskiego do piosenki pt. ,,Anielo mój aniele’’.

Client/Klient: Tomasz Budzyński
ARMIA
APPARITIONS AND PEOPLE / ZJAWY I LUDZIE

Video clip produced for the band Armia to the song "Apparitions and people".

Wideoklip zrealizowany dla zespołu Armia do piosenki pt. ,,Zjawy i ludzie’’.


                                                                       AWARDS


- Nagroda Złoty OFF na II Międzynarodowym Festiwalu Filmów Niezależnych OFFENSIVA 2004 (nagroda za klipy "Anielo mój aniele" Tomasz Budzyński, "Paparyż" Bioband oraz "Zjawy i ludzie" Armia).
- Nagroda główna w kategori film amatorski na IX Ogólnopolskim Festiwalu Autorskich Filmów Animowanych OFAFA 2003 w Krakowie (nagroda za klipy "Anielo mój aniele" Tomasz Budzyński, "Paparyż" Bioband oraz "Zjawy i ludzie" Armia).
- Nominacja w kategorii animacja na XII Festiwalu Polskich Wideoklipów YACH FILM 2003 w Gdańsku.
Client/Klient: Armia
ARMIA
HIDDEN LOVE / UKRYTA MIŁOŚĆ

Video clip produced for the band Armia to the song "Hidden love".

Wideoklip zrealizowany dla zespołu Armia do piosenki pt. ,,Ukryta miłość’’.

Client/Klient: Armia
BIOBANDPAPARYZ

Wideoklip zrealizowany dla zespołu Bioband pt. ,, Paparyż’’.

Video clip produced for the band Bioband to the song "Paparyz".

Client/Klient: Bioband


                                                                        AWARDS


-Yach Award in the category of animation at 11th Festival of Polish video clips YACH FILM 2002 in Gdańsk.
-Golden OFF Award at 2nd International Festival of Independent Films OFFENSIVA 2004 (award for video clips "Anielo my angel" Tomasz Budzyński, "Paparyż" Bioband and "Apparitions and people" Armia).
-Main Award in the amateur film category at 9th Polish Festival of Original Animated Films OFAFA 2003 in Cracow (award for video clips "Anielo my angel" Tomasz Budzyński, "Paparyż" Bioband, "Apparitions and people" Armia).
CANDIDA
SPRING LIKE / WIOSENNY

Video clip produced for the band Candida to the song "Spring like". 

Wideoklip zrealizowany dla zespołu Candida do piosenki pt. ,,Wiosenny’’

Client/Klient: Candida
2 TM 2,3
SHALOM

Video clip produced for the band 2TM,2,3 to the song "Shalom".

Wideoklip zrealizowany dla zespołu 2TM 2,3 do piosenki pt. ,,Shalom’’.

Client/Klient: 2 TM 2,3

                                                                        AWARDS


- Nominacja w kategorii animacja na XII Festiwalu Polskich Wideoklipów YACH FILM 2001.
ARKA NOEGO
WE'VE GOT TIME / MAMY CZAS


Video clip produced for the band Arka Noego to the song ,,We’ve got time''.

Wideoklip zrealizowany dla zespołu Arka Noego do piosenki pt. ,,Mamy czas’’.

Client/Klient: Arka Noego

                                                                        AWARDS

Little Jaś Award at 10th Festival of Polish video clips YACH FILM 2001 in Gdańsk. 
ARKA NOEGO
SHINE STAR SHINE / ŚWIEĆ GWIADECZKO ŚWIEĆ

Video clip produced for the band Arka Noego to the song "Shine star shine". 

Wideoklip zrealizowany dla zespołu Arka Noego do piosenki pt. ,,Świeć gwiazdeczko świeć’’

Client/Klient: Arka Noego
                                                                      IMAGE FILM
IMG BRAUSSE

Image film produced for Dutch company "IMG BRAUSSE". 
Our tasks comprised film production, editing, creating front credits, panels and animation.

Film wizerunkowy zrealizowany dla holenderskiej firmy IMG Brausse. Do naszych zadań należała realizacja filmu, montaż, wykonanie czołówki, plansz i animacji.

Client/Klient: Img Brausse
VINFOIL

Image film produced for Dutch company "Vinfoil". 
Our tasks comprised film production, editing, creating front credits, panels and animation. 

Film wizerunkowy zrealizowany dla holenderskiej firmy Vinfoil. Do naszych zadań należała realizacja filmu, montaż, wykonanie czołówki, plansz i animacji.

Client/Klient: Vinfoil
                                                      MULTIMEDIA PRESENTATION
JOLA ZAŁECKA

Multimedia presentation created for fashion designer Jola Załecka.

Prezentacja multimedialna przygotowana dla projektantki mody Joli Załeckiej.

Client/Klient: Teatr Mody Jola Załecka
INTERNATIONAL THEATER FESTIVAL MALTA / MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRALNY MALTA

Multimedia presentation created for INTERNATIONAL THEATER FESTIVAL MALTA.
 
Prezentacja multimedialna przygotowana na zlecenie Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta.

Client / Klient: Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta
LUKAS BANK

Multimedia presentation summarizing LUCAS BANK’S activity in 2006.
Frame comprised front credits, jingle and 60 animated panels.

Prezentacja multimedialna podsumowująca działalność Lukas Banku w 2006 roku.
W skład oprawy wchodziła czołówka, jingle oraz 60 animowanych plansz.

Client / Klient: More&More
WBK BANK ZACHODNI

Multimedia presentation created for WBK BANK ZACHODNI.

Prezentacja multimedialna przygotowana na zlecenie WBK Bank Zachodni.

Client / Klient: WBK Bank Zachodni
                                                              COMMERCIAL SPOT
POZNAN CITY COUNCIL / ZARZĄD MIASTA POZNAŃ

Commercial spot produced for Poznan City Council.

Spot reklamowy zrealizowany na zlecenie Zarządu Miasta Poznań.

Client / Klient: Zarząd Miasta Poznań
OLIMP SPORT NURITION

Commercial spot produced at order of OLIMP SPORT NUTRITION. Broadcast on Swedish TV.

Spot reklamowy zrealizowany na zlecenie Olimp Sport Nutrition.Emisja w szwedzkiej telewizji.

Client / Klient: Olimp Sport Nutrition
                                                       PROMOTIONAL BILLBOARD
POZBUD

Promotional billboard consigned by PozBud company.

Bilbord sponsorski zrealizowany na zlecenie firmy PozBud.

Client / Klient: PozBud
X-TRADE

Promotional billboard consigned by X-TRADE.

Bilbord sponsorski zrealizowany na zlecenie X-Trade.

Client / Klient: X-Trade
Back to Top